home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Benchmarking

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Benchmarking

Om de verschillen tussen organisaties bloot te leggen, kan een benchmark worden opgesteld. Een benchmark is een vergelijking met andere organisaties om de verschillen en mogelijke leerpunten in kaart te brengen. Er zijn over het algemeen twee momenten waarop een organisatie vaak overgaat tot een benchmark; bij de noodzaak om beter te presteren of bij teruglopende resultaten.

Een benchmark verloopt doorgaans in drie fasen:

 1. Intern onderzoek binnen eigen organisatie
 2. Het vergelijken van uw organisatie met een andere (succesvolle) organisatie
 3. Het verbeteren van uw organisatie naar aanleiding van de vergelijking

Voor het opstellen van een benchmark bestaat er geen standaard plan. Elke benchmark is specifiek voor een bepaalde organisatie. Wel zijn er een aantal stappen die vrijwel bij elke benchmark voorkomen. De belangrijkste stappen hierbij zijn:

 • Doelbepaling: waarom benchmarken we?
 • Onderwerp van de benchmark: wat willen we verbeteren?
 • Voorbereiding: breng processen voor jezelf duidelijk in kaart
 • Selecteer benchmarkpartners: kies hierbij de organisaties die het best bij je onderwerpen passen
 • Verzamelen van gegevens: bijvoorbeeld door interviews of eigen observaties
 • Vergelijk, analyseer en interpreteer: waar liggen de overeenkomsten en verschillen?
 • Conclusies: welke ideeën zijn bruikbaar en toepasbaar?
 • Uitvoering: zorg voor bereidheid bij het personeel
 • Continuïteit: het is een continu proces van analyseren en uitvoeren

Tip: waak voor bedrijfsspionage. Benchmark in overeenstemming met de andere organisatie. Deze zal waarschijnlijk grotendeels bereidwillig zijn. Zij kunnen immers ook leren van de situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021