home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Besluitvorming

| Home | Interventies | Wetten & TheorieŽn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Besluitvorming in het groepsproces

“Zelfs een juiste beslissing is verkeerd als hij te laat wordt genomen”

(Lee Iacocca, ex-topman Chrysler)

Besluitvorming is een belangrijk onderdeel in het groepsproces. Daar waar mensen samenwerken, worden gezamenlijk besluiten genomen.

Hoe maakt een groep een beslissing: besluitvormingsmodellen

1. Rationele model
Het rationele model kent vier fasen van besluitvorming:

 1. OriŽntatie
    a.Probleemdefinitie
    b.Planning van het proces
 2. Discussie

  “Truly successful decision making relies on a balance between deliberate and instinctive thinking”

  Malcolm Gladwell


    a.Informatie verzamelen
    b.Alternatieven identificeren
    c.Alternatieven evalueren
 3. Besluitvorming
    a.Het kiezen van een geschikt besluitvormingsmodel
 4. Implementatie
    a.Vasthouden aan de gekozen beslissing
    b.Evalueren van de gekozen beslissing

2. Het beperkt-rationele model
In tegenstelling tot het voorgaande model neemt het beperkt-rationele model genoegen met een “voldoende goede” (Engels: satisficing) oplossing. In werkelijkheid worden altijd oplossingen gekozen onder onvolledige informatie en met beperkte middelen. Een ideale oplossing, waarin alle alternatieven en afwegingen worden meegewogen zou teveel tijd en geld kosten. Daarom wordt volstaan met een oplossing die voldoet, binnen de grenzen van acceptatie die daarvoor zijn aangegeven.

3. Het politieke model (partijenmodel)
De uiteindelijke beslissing is in dit model een reflectie van de invloed, politiek en lobby die binnen de groep wordt uitgeoefend. Het politieke model weerspiegelt de onderlinge krachtsverhoudingen binnen de groep. Niet per se het beste besluit wordt gekozen, maar het besluit van degene met de meeste politieke macht.


“Om iets voor elkaar te krijgen, moet een commissie uit niet meer dan drie mensen bestaan van wie er twee afwezig zijn.”

Copeland, Robert

Effectiviteit van een groepsbeslissing
Groepsprocessen die de effectiviteit van besluitvorming beÔnvloeden zijn:

 • delen van informatie (bereid zijn ideeen en gedachten te delen)
 • planning (formuleren van SMART-doelen)
 • kritische evaluatie (kritisch de alternatieven beoordelen)
 • positieve communicatie (aanmoedigen een bijdrage te leveren aan het proces)
 • commitment naar de groep (bereidzijn voor de groep te willen werken)
 • monitoring van de taakuitvoering (beoordelen van de voortgang van het proces)
 • samenwerking (teamleden die interactie vertonen en elkaar wederzijds helpen).

(Bron: Jehn & Shah, Interpersonal relationships and taskperformance, 1997)


Besluitvormingsmanieren

 • Besluitvorming op basis van consensus (unanimiteit)
 • Besluitvorming op basis van meerderheidstemmen, (bijvoorbeeld 50% of 70%)
 • Besluitvorming op basis van gedelegeerde stemmen
 • Besluitvorming op basis van dictatuur (1 persoon bepaalt)


Groepsfenomenen

 • Teambuilding kan gebruikt worden om het besluitvormingsproces van een groep te verbeteren.
 • Groepsdenken kan een groepsbeslissing nadelig beÔnvloeden.
 • Zie ook: het BOB-model
   


Besluitvormingsmethoden volgens Tannenbaum en Schmidt
1.leider neemt alle beslissingen (directief leiderschap)
2.leider vraagt medewerkers om informatie, maar neemt zelf beslissing
3.leider overlegt met zijn medewerkers en men beslist gezamenlijk
4.leider laat beslissing over aan zijn medewerkers (participatief leiderschap)

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021