home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
brainstormen

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Brainstormen

“Herfst is de beste tijd voor brainstormen.”

Loesje

Brainstormen is een methode om ideeën te genereren. Dit kan zowel individueel als in groepen. Door te brainstormen in groepen kan gebruik worden gemaakt van elkanders creativiteit. Er wordt gebruikgemaakt van associaties, connecties en combinaties van verschillende afzonderlijke ideeën om nieuwe ideeën te genereren.

Brainstormen gebeurt doorgaans in twee verschillende fases: de eerste fase kenmerkt zich door zogeheten divergerende activiteit, met als belangrijkste doel is om ideeën te genereren. De tweede fase, waarin zogeheten convergerende activiteit centraal staat, worden de ideeën uit de eerste fase nader geanalyseerd en ontwikkeld.

“Niets is gevaarlijker dan een idee als het het enige idee is dat u heeft”

Emile Chartier, Frans filosoof

Normaal gesproken worden deze twee fases voorafgegaan door een probleemstelling en afgesloten met een actieplan. Schematisch verloopt een brainstorm dus op de volgende manier:
1) Voorbereiding (briefing en probleemformulering).
2) Idee-generatiefase (divergentie).
3) Idee-ontwikkelingsfase (convergentie).
4) Actieplan.

Voor het brainstormen kunnen een zeven tal vuistregels worden gebruikt:

 • Het onderwerp waarover wordt gedacht moet voor iedereen duidelijk zijn
 • Kwantiteit is in eerste instantie belangrijker dan kwaliteit.
 • Zet alle ideeën achter elkaar, voordat er een vorm van commentaar wordt gegeven
 • Ideeën moeten getoetst worden op bruikbaarheid
 • Brainstorming vraagt een duidelijke leiding
 • Beëindig de brainstormsessie niet te snel en geef deelnemers tijd om nieuwe ideeën te laten rijpen
 • Evalueer de ideeën

 

Do’s and Don’t

Do’s

 • Maak pas aan het einde van een brainstormsessie onderscheid tussen de goede en slechte ideeën.
 • Openheid binnen de groep, privacy naar buiten
 • Tijdens een brainstormsessie zijn er geen stomme ideeën, wel ideeën die op het eerste gezicht onbruikbaar lijken maar die nader moeten worden bestudeerd
 • Zorg voor een ontspannen sfeer
 • Oefen het brainstormen. Brainstormen moet worden aangeleerd

Valkuilen

 • Weinig nieuwe ideeën door gebrek aan vertrouwen en angst voor kritiek
 • Een te kritische, defensieve houding
 • Onderbrekingen, vragen en uitleg: ze breken het brainstorm-ritme
 • Er moet taakgericht te werk gegaan worden; het brainstormen mag niet uitmonden in een reeks grappige maar dwaze ideeën
 • Te ruime definiëring van het probleem, zodat de geformuleerde ideeën niet concreet genoeg zijn.

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021