home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Cohesie

| Home | Interventies | Wetten & TheorieŽn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Cohesie

 

“Cohesie komt van het Latijnse cohaesus en betekent  vastplakken!”

 

Cohesie is het krachtveld dat ervoor zorgt dat teamleden bij de groep (willen) blijven.

Er kunnen twee perspectieven op groepscohesie worden onderscheiden:
1. cohesieve krachten die de leden aan de groep binden
2. cohesieve krachten die weerstand bieden aan ontwrichting van de groep van buitenaf.

Soorten cohesie
1. Taakcohesie:
taakcohesie is de mate waarin teamleden
samenwerken om een specifiek en duidelijk doel te bereiken.
2. Sociale cohesie: sociale cohesie is de mate waarin de leden van het team elkaar aardig vinden en om die reden graag onderdeel van het team uitmaken.
3. Normatieve cohesie: de mate waarin teamleden zich aan elkaar binden als gevolg van het conformeren aan de groepsnormen.

Is groepscohesie goed?
Bij een hoge cohesie worden de bestaande groepsnormen versterkt. Zijn dit ambitieuze normen dan zal een hoge cohesie de productiviteit van de groep ten goede komen. Zijn de productiviteitsnormen laag, dan heeft een hoge cohesie in de groep een averechts effect.

Een ander gevolg van een hoge cohesie in de groep in een verschijnsle dat groepsdenken wordt genoemd. Zie groepsdenken

Vruchtbare Vragen
- Zijn jullie een hechte groep?
- mogen de mensen in de groep elkaar?
- is er veel verloop in de groep?

Zie ook
-
groepsdenken
- sociogram

Organisaties die zich bezig houden met groepscohesie:
- Quicken Organisatie Adviseurs
 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021