home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Drexler & Sibbet

| Home | Interventies | Wetten & TheorieŽn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Teamperformance volgens Drexler & Sibbet

Het model van de Amerikanen Alan Drexler en David Sibbet laat de zeven fasen zien die een groep normaal doorloopt om tot een excellent team te komen. Wanneer je de pijlen van het model volgt is er telkens een basisvraag. Elke fase roept bij de teamleden gevoelens op die zowel positief (bij een goed doolopen fase) als negatief (bij onvoldoende aandacht op een punt) kunnen zijn. Een terugwijzend pijltje duidt op stappen die eerder zijn overgeslagen of extra aandacht nodig hebben. Het overslaan van stappen lijkt in eerste instantie tijdwinst op te leveren, maar zal volgens Drexler en Sibbet uiteindelijk vertraging tot gevolg hebben of een terugslag op de langere termijn.

De 7 fasen van teamperformance uitgelicht. Bij elke fase worden de oplossingen en valkuilen genoemd:

Fase 1: Orientatie, mijn rol in het team
Mijn team in het rol is de essentie van alle werkzaamheden. Wat ben je voor team? Welke rol speelt het team binnen het bedrijf? Ben je als team een gelegenheidscoalitie, groep professionals? Wat zijn de gevolgen als het team er niet is? Hoor ik bij het team en waar of op wie sluit ik mij aan?
+ Samen
+ Erbij horen
- Angstig
- Onzeker
- Ongericht

Fase 2: Vertrouwen
Wie ben ik? Bij deze fase gaat het erom of er voldoende basis om vertrouwen in elkaars kunnen te hebben. Je kunt hier de grenzen opzoeken: mogen er bijvoorbeeld conflicten zijn onderling? Mag je elkaar uitdagen?
+ Zeker
+ Vol vertrouwen
- Oppervlakkig
- Voorzichtig
- Gebrek aan vertrouwen

Fase 3: Doelstellingen
In deze fase is het goed om te kijken wat het team met elkaar wil bereiken. Overeenstemming onderling is belangrijk; is iedereen het met elkaar eens over de doelstellingen of liggen de meningen nog ver uit elkaar?
+ Gemeenschappelijke visie
+ Duidelijke doelen
- Apathisch
- Onnodig concurreren
- Sceptisch

Fase 4: Toewijding
Hoe doen we het? In deze fase moet er voldoende toewijding zijn van een ieder uit het team. Met elkaar moeten de doelen worden bereikt binnen de bestaande randvoorwaarden. Is er hiervoor voldoende commitment bij de teamleden? Wie neemt de beslissingen en houdt iedereen hier zich ook aan?
+ Duidelijke rolverdeling in het team
+ Duidelijke beslissingen in het team
- Weerstand

Fase 5: Implementatie
Wie, wat, waar, hoe en wanneer? Wordt alles uitgevoerd zoals het is afgesproken? Voor de implementatie zijn vaak duidelijke processen en richtlijnen noodzakelijk. Afspraken over de deadlines, wijze van werken, verantwoordelijkheden voor taken etc. Het leveren van de prestatie of dienst staat bij de implementatie centraal.
+ Duidelijke processen
+ Discipline
- Gemiste deadlines
- Conflicten
- Verwarring

Fase 6: High performance
Flexibiliteit, synergie en inspelen op veranderingen zijn in de fase van groot belang om goed te presteren. Teamleden moeten elkaar gemakkelijk en spontaan weten te vinden om bijvoorbeeld tegenvallers samen op te vangen. 
+ Synergie
+ Spontane interactie
- Disharmonie
- Overbelasting

Fase 7: Continuiteit
Bij de continuiteit moet worden worden gekeken hoe het team in de toekomst verder zal moeten gaan. Het is een soort evaluatie met vragen als: “blijven we doorgaan zoals nu? Moeten we doelen bijstellen? Waar liggen de grootste verbeterpunten? Wat doen we de volgende keer anders?”ÄĚ. Er zal kritische naar de toekomst moeten worden gekeken.
+ Feest
+ Waardering
- Burn-out
- Verveeldheid

Teamperformance model van Drexler en Sibbet

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021