home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Gedragsvormen van Bion

| Home | Interventies | Wetten & Theorieλn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Bion’s Theorie van groepsontwikkeling

Binnen groepen kunnen twee groepen worden onderscheiden:

“Assumption is the mother of all fuck-ups

(bron onbekend)


- de werkgroep: het zichtbare niveau van groepsprestaties
- de basic aannames groep: onbewuste verdediging tegen angsten en bezorgheden

De werkgroep
• Openlijke groepsprestatie die zich bezighudt met het oplossen van een probleem of het volbrengen van een taak
• Leden zijn zich bewust van de taak en zijn in staat deze te definiλren.
• Leden respecteren en accepteren elkaar
• Leiderschaps- en uitvoerende taken kunnen rouleren afhankelijk van de behoefte.
• Groepsleden overleggen en reflecteren om kennis over te dragen en te leren
• Het werk is gestructureerd en georganiseerd
• De groep komt met opolossingen en producten die nuttig zij en in een behoefte voorzien.

De basis-aannamen groep
• De groep ervaart interne emotionele en psychologische barrieres die niet aan het werk gerelateerd zijn.
• De groepsleden zijn zich niet bewust van deze barrieres

“Een man alleen kan soms behoorlijk dom zijn, maar voor echte stomheid gaat er niets boven teamwork”

(Edward Abbey)


• “Basis” omdat de angsten die geuit worden instinctief zijn
• “Aannames” omdat de groep zich gedraagt δls of” de aanname de waarheid is
• Time boundaries vanish “as if” time was unlimited
• Critical dialogue and reflection is avoided /discouraged
• Result is a “breakdown” of group Effectiveness

Typen basis-aannamen groepen

• Afhankelijkheid
• Vechten-vluchten (‘fight or flight’ gedrag
• Samenkomen (pairing)

Basis aanname: Afhankelijkheid
• Gevoelens, gedachten en acties zijn er opgericht iemand de leider van de groep te maken
• Groepsleden kijken naar de groepsleider voor alle oplossingen
• Groepsleden saboteren de productiviteit door informatie achter te houden
• Groepsleden laten teleurstelling en vijandigheid zien naar de leider

Basis aanname: Fight / Flight
• De groep gedraagt zich als of het doe is om een vijand te bevechten, of te vluchten van deze
• Groepsleden weigeren zichzelf kritisch te evalueren
• Groepsleden worden uit de groep gezet of als zondebok gebruikt
• Zwakheden worden niet getolereerd.

Basis aanname: Pairing
• Groepsleden steunen op een subgroep als het gaat om productiviteit
• Hopeful expressions of anticipation / use of clichιs
• Solutions or leaders generated by the pair are sabotaged or destroyed by the group

Zichtbaar gedrag
• Lange stiltes waarin gewacht wordt op de leider
• Voorstellen gedaan door 1 groepslid en die worden neergeschoten door een ander.
• Zoektocht naar het ‘missende element’
• Groepsleden zoeken de steun van een groepsleider
• Sterke gevoelens van haat, liefde en kameraadschap
• De projectie van sterke gevoelens van haat, liefde en kameraadschap op andere  groepleden
• Zondebok zoeken
• Groepsleden worden uit de groep gezet of verlaten de groep vrijwillig

Aanbevelingen voor trainers
• Erken dat de basis-aanname groep is onderdeel van elke groep. Dit is een verdedigingsmechanisme tegen angsten en onzekerheid die in de groep leven
• Ontwikkel je eigen zesde zintuig voor deze groepsprocessen
• Herkenhet gedrag en maak het bespreekbaar

Kritiek op de methode van Bion
• Het is moeilijk meetbaar te maken

Ga naar

Analysemethoden

Groepsmodellen

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021