home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Intervisie

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Intervisie - betekenis, organisatie en methoden

“Een verstandig mens zal niet alleen nooit iets doms zeggen, hij zal ook nooit iets doms horen”.

John Osborne

Intervisie is een begeleidings- en leervorm waarbij een of meerdere medewerkers een praktijkprobleem in brengen waar zij tijdens hun werk tegenaan lopen”.

Of korter gezegd: Intervisie is werkgerelateerd probleem-oplossen tussen gelijken in de organisatie.

Voorbeelden van intervisiemethoden zijn:
•Balint methode - een intervisiemethode die inzicht geeft in de eigen blinde vlekken
•De winst van succes methode - een intervisiemethode die inzicht geeft in succesfactoren
•De Roddelmethode - een intervisiemethode waarin de afstudeerder bewust wordt van eigen denken, voelen en handelen.
•E-mailmethode - een intervisie methode die zich kenmerkt door een gestructureerde aanpak, internsief en op afstand. Er is hierbij geen direct contact.

Organisatie van de intervisie
Idealiter vindt intervisie plaats met behulp een onafhankelijk procesbegeleider. De procesbegeleider leidt de bijeenkomst in goede banen en zorgt dat de deelnemers het intervisieprotocol volgen. De procesbegeleider neemt niet inhoudelijk deel aan de intervisie.

“Je kunt ontdekken of een man slim is door zijn antwoorden; je kunt ontdekken of hij wijs is door zijn vragen”.

Naquib Mahfouz

Basismodel voor het intervisiegesprek
Fase 0 De voorbereiding
-De afstudeerder nodigt zijn intervisiegroepje uit, ongeveer 2 weken voor de planning van de bijeenkomst.
-De afstudeer zorgt hierbij voor een geschikte ruimte
-De afstudeer nodigt ook een intervisiebegeleider uit, bijvoorbeeld een medestudent die ook de workshop Intervisie tijdens afstuderen gevolgd heeft.

Fase 1 Introductie op de bijeenkomst
-iedereen afhalen. Hoe zit iedereen erbij na de vorige keer? Wat is er gebeurd met de adviezen van het toen ingebrachte werkprobleem? Kunnen we starten?
-Nadenken over het werkprobleem dat ieder wil inbrengen
-Hierna worden de problemen geďnventariseerd (varianten: opschrijven, uittekenen, profielbeschrijving)

Fase 2 Uitkiezen van een werkprobleem. Kies een werkprobleem uit op grond van de volgende criteria:
-urgentie en/of emotie
-een algemeen aansprekend probleem dat voor iedereen speelt
-om de beurt een probleem inbrengen

Fase 3 Analyseren van het persoonlijke werkprobleem
-De inbrenger vertel uitgebreid over zijn/ haar werkprobleem
-De groep stelt informatieve vragen
-Doorvragen: niet interpreteren, oordelen, suggereren

Fase 4 Bewustwording
-Herformuleer het persoonlijke werkprobleem
-Rond de analysefase af met:
oEen adviesronde
oBespreken van inzichten (reflectie)
-Maak een actieplan

Fase 5 Bespreken van het groepsthema
-Bepaal welke persoonlijke betrokkenheid ieder heeft op het ingebrachte probleem
-Formuleer op grond hiervan het groepsthema
-Bespreek inzichten die ontstaan zijn (inzichten, reflectie)
-Leg de relatie van hier en nu naar daar en dan

Fase 6 Evaluatie en vervolgafspraken
-Hoe heb je de bijeenkomst ervaren?
-Welke persoonlijke leeropbrengst is er?
-Hoe beviel de werkwijze/ gebruikte methode?
-Afspraken voor de volgende keer
 

Literatuur
- Intervisie bij werkproblemen, J. Hendriksen

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021