home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Leren

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Life long learning en de leercyclus van Kolb
Een leven lang leren; dat is de uitdaging in de huidige tijd van snelle veranderingen en vooruitgang.

Leren wordt dan gezien als in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende eisen vanuit de omgeving. Binnen organisaties vindt leren op (minstens) twee niveaus plaats: organisatorisch leren en individueel leren.

Organisatorisch leren: de lerende organisatie
Een lerende organisatie is een organisatie die in staat is nieuwe kennis te verkrijgen en over te dragen aan de medewerkers met als doel dit vorm te geven in nieuwe technologieën, diensten en producten.

Individueel leren: leerstijlen van Kolb

De leercyclus van Kolb veronderstelt vier verschillende soorten leerstijlen:

 1. Concreet ervaren (feeling)
  De medewerkers doet concrete en persoonlijke ervaringen op.
 2. Reflectief waarnemen (watching)
  De medewerker kijkt terug op de ervaring, denkt erover na en analyseert wat er is gebeurd.
 3. Abstract theoretiseren (thinking)
  De medewerker neemt afstand van de ervaring en zoekt naar het algmene geval, of een achterliggend principe waarmee de gebeurtenis kan worden gemodelleerd.
 4. Actief experimenteren (doing)
  De medewerkers maakt gebruik van eerdere ervaringen en probeert de opgedane kennis en vaardigheid uit in nieuwe situaties.

Deze vier stappen worden cyclisch doorlopen, hoewel het startpunt voor iedereen anders kan zijn. Daarnaast heeft iedere persoon een voorkeur voor één of hooguit twee leerstijlen. Volgens Kolb dient voor leren

- Doe gratis de leerstijlentest van Kolb op www.360test.nl
Klik hier voor een voorbeeldrapportage

Beelddenken
Een vorm van leren die veelvuldig voorkomt, maar waar in de praktijk (nog) niet veel aandacht aan besteed wordt, is beelddenken.

Beelddenken kan worden omschreven als “ruimtelijk denken, een simultaan (gelijktijdig), non-verbaal denken”. Het wordt ook wel abstract visueel, synergetisch of soms haptisch denken genoemd. Het is een geheel andere manier van denken.

Logo klein

Links
- Double loop learning
-
www.leren.nl
- Test Leerstijlen van Kolb

Literatuur
-
Kennismanagement in de praktijk, M. Weggeman
- Leren in en door organisaties, C. Argyris

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021