home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Masculiniteit

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Masculiniteit versus Feminiteit
Masculiniteit is het tegendeel van femininiteit. Samen vormen zij een van de dimensies van nationale culturen. In een masculiene samenleving zijn de sekserollen duidelijk gescheiden: mannen worden geacht om assertief en hard te zijn. Daarnaast zijn ze gericht op (materieel) succes. Vrouwen horen zich in deze samenleving bescheiden en teder op te stellen, en zijn met name gericht op de kwaliteit van het bestaan.
Feminiteit staat voor een samenleving waarin sociale sekserollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan.

Aan de hand van de het IBM-onderzoek van Hofstede is de masculiniteitsindex (MAS) opgesteld. Deze index geeft de maat voor de masculiniteit in de cultuur. Een land wordt als masculiener beschouwd naarmate inkomen, erkenning, promotie en uitdaging belangrijker werden gevonden.

MAS:
masculiniteitsindex

De voornaamste verschillen tussen Masculiene en Feminiene culturen
In onderstaande tabel zijn de grootste verschillen tussen masculiene en fiminiene culturen samengevat. Vind je dit een interessant thema? Dan is het boek “Allemaal andersdenkenden” van Geert Hofstede zeer aan te bevelen.
 

Belangrijkste verschillen tussen Feminiene en Masculiene samenlevingen met als hoofdgroepen Algemene normen, gezin, school en werk.

Feminien

Masculien

Dominante waarden in de samenleving zijn de zorg voor anderen en voor de opgeving

Mensen en persoonlijke verhoudingen zijn belangrijk

Iedereen wordt geacht bescheiden te zijn

Zowel mannen als vrouwen mogen zacht zijn en aandacht hebben voor intermenselijke verhoudingen

In het gezin houden vader én moeder zich bezig met zowel feiten als gevoelens

Jongens én meisjes mogen huilen, maar geen van beiden mogen vechten

Sympathie voor de zwakke en voor de verliezer

De gemiddelde leerling is de norm

Slechte studieprestaties zijn geen ramp

Vriendelijke docenten worden het meest gewaardeerd

Jongens en meisjes kiezen dezelfde vakken en studierichtingen
 

Werken om te leven

Managers gebruiken hun intiutie en streven naar consensus

Nadruk op gelijkheid, solidariteit en levenskwaliteit
 

Conflicten worden opgelost door compromissen en onderhandelingen
 

Dominante waarden ind e samenleving zijn materieel succes en vooruitgang

Geld en dingen zijn belangrijk

Mannen worden geacht assertief, ambitieus en hard te zijn

Vrouwen worden geacht zacht te zijn en voor de intermenselijke verhoudingen te zorgen

In het gezin houdt vader zich bezig met feiten en moeder met gevoelens

Meisjes huilen, jongens niet; jongens moeten terugslaan als ze worden aangevallen, meisjes mogen niet vechten

Sympathie voor de sterke en voor de winnaar

De beste leerling is de norm

Slechte studieprestaties zijn een ramp

Briljante docenten worden het meest gewaardeerd

Jongens en meisjes kiezen verschillende vakken en studierichtingen

Leven om te werken

Managers worden geacht besluitvaardig en assertief te zijn

Nadruk op loon naar werken, wedijver tussen collega’s, en prestatie

Conflichten worden opgelost door ze uit te vechten


Belangrijkste verschillen tussen Feminiene en Masculiene samenlevingen met als hoofdgroepen Politiek en ideeen.

Feminien

Masculien

Ideaal van een welvaartsmaatschappij

De behoeftigen moeten worden geholpen

Tolerante samenleving

Hou het klein; zachtjes aan dan breekt het lijntje niet

Behoud van het milieu verdient hoogste prioriteit

De regering besteedt een relatief groot deel van de begroting aan ontwikkelingssamenwerking

De regering besteedt eeen relatief klein deel van de begroting aan bewapening

Internationale conflichten moeten worden opgelost door onderhandelingen en compromissen

Een relatief groot aantal vrouwen in gekozen politieke functies

De dominante godsdiensten benadrukken de complementariteit van de seksen

Vrouwenbeweging streeft ernaar dat mannen en vrouwen zowel op het werk als thuis de taken geljk verdelen
 

Ideaal van een prestatiemaatschappij

De sterken moeten hun kans krijgen

Repressieve samenleving

Groot is mooi en veel is lekker; hoe sneller hoe beter

Behoud van de economische groei verdient de hoogste prioriteit

De regering besteedt een relatief klein deel van de begroting aan ontwikkelingssamenwerking

De regering besteedt een relatief groot deel van de begroting aan bewapening

Internationale conflicten moeten worden opgelost door machtsvertoon of vechten

Een relatief klein aantal vrouwen in gekozen politieke functies

De dominante godsdiensten benadrukken de dominante positie van de man

Vrouwenbeweging streeft ernaar dat vrouwen toegang krijgen tot posities die eerder aan mannen waren voorbehouden

Literatuur:

 

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021