home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Open dialoog

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Open dialoog

Een Open Dialoog is een gespreksvorm die kan worden gebruikt bij coaching, intervisie en in trainingen. Met een open dialoog probeer je op zoek te gaan naar de onderliggende overtuigingen die het eigen denken, voelen en handelen bepalen. Kenmerkend voor een Open Dialoog is nieuwsgierigheid en het loslaten van oordelen.

Voorbeelden van vraagstellingen waarbij de Open Dialoog een uitkomst biedt:

 • Hoe zien wij onze rol als HR functionaris? Wat doen wij wel en wat niet?
 • Kan je als controller ook een gesprekspartner zijn? Waar vinden wij dat de grenzen liggen?
 • Mag ik als adviseur van de directie een opdracht weigeren?
 • Hoe dienstverlenend moet je als facilitaire afdeling zijn?
 • Mag je samenwerken met je concurrenten? En waar ligt dan de grens?
 • Waar ligt voor mij de balans tussen werk en privé?
 • Wanneer mag je als interim-manager een opdracht teruggeven?
 • Welke spelregels willen wij als team hanteren in onze vergaderingen?
 • Wat is de visie van ons bureau op opleiden?
 • Is het mijn verantwoordelijkheid als staffunctionaris om een manager aan te spreken ?
 • Wat mag ik verwachten van freelancers die zich aan mijn bureau verbinden?
 • Wanneer mag ik mijn leidinggevende passeren?

Vraagstukken en dilemma’s waarop geen dubbelzinnig antwoord mogelijk is vormen het uitgangspunt voor een open dialoog. De dialoog moet plaatsvinden op een tijdstip en in een ruimte die vertrouwelijk aanvoelt. Bij het dialoog worden over en weer vragen gesteld en worden verschillende visies op deze vraagstukken duidelijk. Door de openheid van het gesprek en de ruimte die er is om zich te verdiepen in elkaars standpunten wordt de basis gelegd om samen toe te werken naar de kern van het vraagstuk waardoor de mogelijkheid ontstaat om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

 

 

 

 

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021