home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Plan van aanpak maken

| Home | Interventies | Wetten & Theorie├źn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Plan van aanpak maken

Wanneer je een project gaat doen, is het verstandig om vooraf een plan van aanpak te schrijven. In dit plan zet je op een rijtje wat je wilt gaan doen en op welke wijze je antwoord krijgt op je vooraf gestelde doel. In feite moeten bij het schrijven een drietal stappen doorlopen worden: 1) het vaststellen van een doelstelling, 2) een het opschrijven van een probleemstelling en 3) de werkwijze.

Ad 1: het formuleren van een doelstelling
De doelstelling geeft antwoord op het ‘waarom’ van een project. Bij het schrijven van de doelstelling, is het verstandig om dit volgens het SMART-principe te doen. Dit houdt in dat de doelstelling Specifiek,Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden is. Het opschrijven van een SMART doelstelling vergroot de kans dat het project op een juiste wijze in praktijk wordt gebracht.

Ad 2: het opschrijven van een probleemstelling
De probleemstelling is de hoofdvraag die je jezelf kunt stellen. De probleemstelling moet bestaan uit eenduidig zijn, meetbaar, te beantwoorden en uit een zin bestaan.
Een goede start van de een probleemstelling zou zijn: Op welke wijze…..?

Ad 3: werkwijze

Het project is vaak een bundeling van taken en overwegingen die gebundeld moeten worden. Voordat je een plan van aanpak maakt, moet voor jezelf worden nagedacht welke richting je precies op wilt. Enkele vragen die je jezelf hierbij moet afvragen zijn:

 • Wat is mijn persoonlijke doelstelling?
 • Wat wil ik precies doen? 
 • Wat zijn de kosten?
 • Voor welk publiek wil ik dit doen?
 • Hoe ga ik dit publiek benaderen?
 • Hoeveel tijd wil ik hiervoor uittrekken?
 • Speel voor jezelf de advocaat van de Duivel: Waardoor kan het project mislukken?

Vervolgens kun je het plan concretiseren met een planning. Bij de planning moeten een aantal beslissingen worden genomen, zoals:

 • Welke deadlines heb ik voor beslissingen om het project af te ronden?
 • Heb ik hulpmiddelen/faciliteiten nodig om het project tot een goede einde te brengen? Wanneer heb ik deze nodig en tegen welke kosten?
 • Hoeveel tijd ga ik in totaal besteden en hoeveel tijd aan elk deelproject van het overkoepelende?
 • Heb ik externe geldstromen nodig? Hoeveel financiering heb ik nodig voor elk deelproject? Zijn er mogelijk subsidies te krijgen? Op welke termijn heb ik geld nodig?
 • Is het nodig om marketinginstrumenten te gebruiken om het project wereldkundig te maken? Welke instrumenten ga ik gebruiken? Tegen welke kosten?

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021