home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Probleemeigenaar vaststellen

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Probleemeigenaar vaststellen

Indien een oplossing voor een probleem moet worden gezocht, is het van belang om te bepalen wie de probleemeigenaar is. Een probleem te bezitten betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor het probleem in verschillende opzichten: voor het zien, definiëren, om er iets aan te doen en de consequenties. Een goede probleemeigenaar is betrokken, bevoegd, bereid en bekwaam bij het te bespreken issue. Een probleem eigenaar ervaart een probleem en voelt zich verantwoordelijk voor de oplossing. Deze verantwoordelijkheid kan voortvloeien uit formaliteit (gemaakte afspraken, wettelijke verplichtingen) of directe betrokkenheid. Indien de verantwoordelijkheid niet geheel duidelijk is, ontbreekt er een probleemeigenaar.

Een probleemeigenaar is door middel van de volgende stappen vast te stellen:

  • Schets een duidelijk beeld van het probleem en de consequenties
  • Geef aan welke oplossingen je als partij zelf kunt initiëren en wat daarvan de beperkingen zijn in termen van oplossend vermogen.
  • Benoem de mogelijk rol en bijdrage van de andere partijen

Ook bij een brainstormsessie is het van belang om een probleemeigenaar aan te wijzen. Zonder probleemeigenaar dreigt een brainstorm een vrijblijvende sessie te worden.

 

 

 

 

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021