home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Sociotechniek

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Sociotechniek

“De sociotechniek is een toegepaste wetenschap die zich beijvert voor het verbeteren van het functioneren van zowel mens als organisatie door middel van aanpassing of fundamenteel herontwerp van inhoud en organisatie van de techniek én van de menselijke arbeidstaken” (Van Eijnatten).

De Sitter- de grondlegger van de sociotechniek in Nederland vat het kernachtig samen als:“complexe taken in een eenvoudige organisatie in plaats van eenvoudige taken in een complexe organisatie”.

 

Principes van zelforganisatie (structuur)

Systeemeisen (o.a. noodzakelijk menselijk gedrag waarop beoordeeld moet worden)

‘Requisite variety’

- Taakautonomie

  

‘Minimal critical specification’

- Interne coördinatie

- Democratisering v/d arbeid

- Taakverrijking

- Samenwerking (‘teamwork’)

 

 

 

 

 

‘Redundancy of functions’

- Multi-functionaliteit

 

 

 

Double loop learning’

 

·       Groepsverantwoordelijkheid

- groep als kleinste eenheid

- resultaatverantwoordelijkheid

 

 Verantwoordelijkheid

 Systeem moet rekenschap over beslissingen bekrachtigen

 

 Inzicht in het procesverloop

 Leiderschapsgedrag dat gericht is op het stimuleren van   inbreng en het laten meebeslissen van de groepsleden

 Meewegen van teambelang in de beoordeling

 Beoordelen groepsgerichtheid: “Subtiel samenspel”, hulpvaardigheid, betrokkenheid

 Systeem moet samenwerking stimuleren

 Beoordeling moet plaatsvinden op uitvoerende én regelende taken

 Systeem moet integratie tussen denken en doen bevorderen

 

 Gedrag binnen het team gericht op het overbrengen van kennis

 Beoordelen op persoon en niet op functie

 Beoordelen op verbreden van inzetbaarheid

 Beoordelen op de wil om te ontwikkelen

 

 Creativiteit en innovativiteit

 

 Groepsbeoordeling op complete, onafhankelijke en meetbare groepstaak

 Beoordelen groepsprestatie

 Groepsbeloning

 Kostenbewustzijn

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021