home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Structuur

| Home | Interventies | Wetten & TheorieŽn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Groepsstructuur

Bij het bepalen van de structuur van de groep zijn in eerste instantie drie factoren van belang:

 1. Wat zijn de geldende normen in de groep?
  Normen zijn regels waaraan je geacht wordt je te houden. Beginnende groepen kunnen een sociaal contract opstellen waarin staat omschreven wat wel en wat niet geaccepteerd wordt. Met bijbehorende sanctie. “In onze groep wordt niet gerookt tijdens de vergadering. Bij overtreding: ....” Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen sociale normen (op tijd komen) en ethische normen (stelen). De laatste dient hard bestraft te worden.
 2. Wat zijn de rollen in de groep?
  Deelnemers aan groepen kunnen verschillende teamrollen uitoefenen. De meest gebruikte indelingen zijn:
  • de teamrollen van Belbin
  • taakrollen versus sociaal-emotionele rollen
 3. Wat zijn de relaties in de groep?
  Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar? Het tekenen van een sociogram kan hierbij behulpzaam zijn. Daarnaast kan een “Interactie Proces Analyse” gemaakt worden. Bij het weergeven van de interactie tussen groepsleden, kunnen twee niveaus worden onderscheiden:
  • wat wordt er gezegd (inhoudsniveau)
  • hoe wordt het gezegd (betrekkingsniveau)

Zie ook
-
www.360test.nl
- groepsdenken

 

 

 

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021