home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Supervisie

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

supervisie

Bij supervisie reflecteer je op de praktijk van je werk. Het kan zijn dat je wilt leren hoe jij in je vak staat maar het kan ook zijn dat je als ervaren professional telkens tegen bepaalde items botst of dat je je wilt oriënteren over een bijsturing van jouw carrière. Waar liggen jouw sterke kanten? Waar liggen je minder punten?

Supervisie helpt je ze zelf te vinden door samen te kijken naar de manier waarop je werkt.
Zo kan er bijvoorbeeld op in worden gegaan welke dingen je voelt bij de uitvoering van je werk.
We kennen waarschijnlijk allemaal wel het klassieke dilemma tussen het hoofd en het hart. Iedereen maakt in het werk wel mee dat het soms heel moeilijk is om die twee op één lijn te krijgen. Het werken met collega's, hoger geplaatsten of klanten/cliënten loopt niet altijd vanzelf en heeft dan aandacht nodig.

 Er worden 2 vormen van supervisie onderscheiden:

Groepssupervisie
Supervisie kan in een groep waarin je bijvoorbeeld gezamenlijk aan de slag gaat om optimaler om te gaan met een bepaald probleem dat je tegen komt. Er kan ook sprake zijn van problemen in de samenwerking tussen teams of wrijvingen in nieuwe samenwerkingsverbanden zoals dat bij voorbeeld vaak gebeurd bij fusies. Begrip voor gevoelens en gevoel voor elkaars begrippen zal dan voorop staan in de supervisie.

Individuele supervisie/coaching
Met een andere bril kijken naar problemen die er op jouw werk ontstaan kan soms zicht geven op nieuwe oplossingen. Ook komt in de individuele supervisie vaak het klassieke dilemma aan bod (hart versus verstand). Gevoelens die er nou eenmaal zijn maar niet (mogen) worden uitgesproken, die kunnen op den duur behoorlijk schadelijk worden voor het werk.
Juist wanneer er niemand is waar je mee kunt spreken over de gevoelens die tijdens jouw werk ontstaan dan kan zich dat op den lange duur tegen je keren. Vermoeidheid, 'burn out' en verslaving zijn voorbeelden van serieuzere problemen die vaak liever eerst individueel besproken worden omdat ze nog met schaamte zijn verbonden.

 

 

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021