home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Team-O-Meter Teamtest

| Home | Interventies | Wetten & TheorieŽn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Wat is deze teamtest?
De Team-O-Meter is relevant voor organisaties die werken met zelfsturende teams. De test onderzoekt de thema’s en vraagstukken die bij het werken in autonome taakgroepen van belang zijn zoals autonomie, taak-roulatie,

Meten is weten, gissen is missen, gokken is dokken.

(bron:onbekend)

communicatie, samenwerking en verandergezindheid. De mate waarin deze aspecten van zelfsturende teams ontwikkeld zijn, bepaalt de fase waarin een team zich bevindt (van bundeling individuen tot een open team)

Hoe werkt het?
De zelfsturende team test is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel voor zelfsturende teams van Amelsvoort en Scholtes. Een zelfsturend team wordt "gescoord" op 8 thema's:

Communicatie (Horizontale communicatie, Teamoverleg, Openheid in het team, Communicatie met andere teams)
Teamwork (Samenwerking in het eigen team, Samenwerking met andere teams, Verantwoordelijkheidsgevoel, Respect en waardering, Groepscohesie/ teambuilding)
Resultaatgericht werken (Formuleren van de doelstellingen, Communiceren over de doelstellingen, Operationaliseren van de doelstellingen)
Opleiden en ontwikkelen van teamleden(Kennis/ vaardigheden, Open leerhouding, Teamleren)
Taakautonomie
Werkprocessen (
inzicht in het procesverloop, Het verbeteren van werkprocessen)
Voortdurend verbeteren (Veranderingsbereidheid, Actieve instelling)
Feedback over 'zelfsturing' (communicatie, Werkbelasting)

Wilt u ook deze teamtest voor uw organisatie inzetten? Ga dan naar www.360test.nl

 

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021