home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
training-on-the-job/ action learning

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Action Learning – Learning on the job

Een proces om een groep mensen met gevariëerde niveaus van vaardigheden en ervaring samen te brengen om een echt werkprobleem te analyseren en een actieplan te ontwikkelen. De ad hoc groep blijft samenkomen terwijl de acties worden uitgevoerd, lerend van de implementatie en tussentijdse correcties makend. Action Learning is een vorm van Learning on the job en bestaat uit de volgende activiteiten:
1. Leren door ervaring.
2. Het op creatieve wijze oplossen van complexe problemen.
3. Het verwerven van relevante kennis.
4. Co-lerende groepssteun.

Elk van deze activiteiten kan worden beschouwd als een noodzakelijke component, maar is alleen ontoereikend om als Action Learning worden beschouwd. Er zijn een negental stappen in het Action Learning proces:
1. Verduidelijk de doelstelling
2. De vorming van de groep.
3. Analyseer de kwestie
4. De probleemeigenaar presenteert kort het probleem aan de groep.
5. Herformuleer het probleem.
6. Bepaal doelstellingen.
7. Ontwikkel actiestrategieën.
8. Voer actie.
9. Herhaal de cyclus

De groep kan worden begeleid door een Action Learning Coach. Als Action Learning Coach zijn er een aantal specifieke taken:
· De Coach vormt zich een goed beeld van de beginsituatie en relevante werkervaring van de
deelnemers en stelt op grond daarvan groepen samen
· De Coach vormt zich een goed beeld van de beginsituatie en relevante werkervaring van de
deelnemers en stelt op grond daarvan groepen samen 
· De Coach organiseert en coördineert de opzet en het verloop van het programma
· De Coach stelt methodische vragen 
· De Coach geeft systematisch feedback, begeleidt discussies en brengt standpunten met elkaar in verband
· De Coach zet zijn expertise in. Bijvoorbeeld bij praktijkproblemen in relatie tot de opleiding
· De Coach zorgt ervoor dat ook anderen hun expertise inzetten
· De Coach zorgt voor evenwicht tussen presenteren, discussiëren, groepswerk etc
· De Coach houdt de voortgang goed in de gaten
· De Coach stimuleert reflectie op de praktijksituatie
 
Voordelen van Action Learning
· Het biedt een manier om tegelijkertijd te handelen en te leren
· Action Learning kan helpen om comlexe problemen op te lossen
· Een goed instrument om deskundige leiders of teams te ontwikkelen
· Action Learning kan helpen bij het veranderen van de bedrijfscultuur, en bij het creëren van lerende organisaties.
· Action Learning levert tastbare resultaten op
· Volwassenen zijn het meest gemotiveerd om te leren wanneer het onmiddellijk relevant is voor hun leven.
 
Nadelen van Action Learning
· Om het efficiënt te maken, moeten sessies meerdere keren georganiseerd worden
· Als het ontwerp en de inhoud niet goed is, zal succes uitblijven
· Zonder bezinning en terugkoppeling, zal Action Learning snel op een normale werkdag lijken
· In teams waar één enkele persoon of één enkel functioneel perspectief overheerst, neigt de groep ertoe om resultaten te bewerkstelligen die niet erg innovatief of pienter zijn (Groepsdenken)
· Er bestaat een risico van slechte follow-up op de projectresultaten.
 

 


 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021