home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Tuckmans ontwikkelingsstadia

| Home | Interventies | Wetten & TheorieŽn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

De ontwikkeling van een groep volgens de theorie van Tuckman

Tuckman onderscheidt 5 fasen of stadia in de ontwikkeling van groepen en teams:

1. Forming ( het vormen/ ontstaan van de groep)
Leden nemen een afwachtende houding aan. Er is nog geen groepsgevoel en de individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen”. 

2. Storming (de conflict-fase)
In deze fase proberen de leden hun positie in de groep in te nemen. Dit leidt onvermijdelijk tot een strijd wanneer ideeŽn van de teamleden met elkaar op gespannen voet staan.

3. Norming (de norm of standaarden-fase)
De regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen vastgelegd en gedeeld. De belangrijke en minder belangrijke rollen zijn gedefinieerd. Er kan een start worden gemaakt met samenwerking

4. Performing (prestatie fase)
De groep wordt een team. Teamleden vullen elkaar aan. Er wordt harmonieus gewerkt naar het gemeenschappelijke teamdoel.

5. Adjourning (uit elkaar gaan/ de afscheidsfase)
 Het doel is behaald en het team valt uiteen.

Deze stadia worden niet altijd lineair doorlopen. Met name fase 3 en 4 worden cyclisch doorlopen. In de beginfasen hebben sociaal-emotionele taken de overhand, in de laatste fasen de taakgerichte taken.

Checklist analyse en bepaling ontwikkelingsstadium van een groep

Stadium

Kenmerken

Aantal keer geobserveerd

1. Forming

- weifelende deelnemers
- beleefde communicatie
- bezorgdheid over de groepsdoelen
- een actieve leider
- meegaande leden

 

2. Storming

- kritiek op ideeŽn
- matige aandacht
- vijandigheid
- polarisatie en coalitievorming

 

3. Norming

- overeenkomen van afspraken
- afname van rolambiguÔteit
- toegenomen wij-gevoel

 

4. Performing

- besluitvormingsgericht
- probleemoplossingsgericht
- wederzijdse samenwerking
- productiegericht

 

5. Adjourning

- ontbinding
- terugtrekking
- toegenomen onafhankelijkheid

 

 

Zie ook
- sociaal-emotionele rollen
- taakrollen
- kenmerken goede teams

 

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021