home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
veranderstrategieën

| Home | Interventies | Wetten & Theorieën | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Veramderstrategieen

In de literatuur worden veel veranderstrategieën onderscheiden. In eerste instantie is het van belang een strategie op hoofdlijnen te onderscheiden: hanteren we een ontwikkelings- of ontwerpbenadering?

In onderstaande tabel staan de belangrijkste verschillen op een rij

Ontwerpen

Ontwikkelen

Organisatiekundigenaanpak: het ontwerpen en ontwikkelen van organisaties. Inzichten methoden voor structuurwijzigingen worden aangereikt.

Veranderkundigenaanpak: biedt inzochten en hulpmiddelen aan voor het veranderen van sociale systemen. Het op gang houden en sturen van veranderingsprocessen. Hoe verloopt gedragsverandering, en leerprocessen.

Organisatie als bron van tekortkomingen

Organisatie als bron van ervaring

Nieuw organisatieontwerp met blauwdruk

Vanit bestaande organisatie verbeteren

Top-down

Gebruik van kennis en inzicht personeel

Oplossingsgericht

Probleemgericht

Stabiele eindsituatie

Vergroting veranderingsvermogen

Eenmalig lineair proces

Voortdurend iteratief proces

Technisch-economische procesrationaliteit

Sociaal-politieke procesrationaliteit

Strakke normen en planning

Aandacht voor veranderingscapaciteit

Abstracte modellen  concrete werkwijzen

Concrete werkwijzen  abstracte modellen

Nadruk op expertkennis

Gebruik van materiekennis

Scheiding ontwerp en invoering

Vloeiende overgang tussen fasen

Beschrijft en analyseert

Geeft processen vorm

Normatieve oogpunten

Daadwerkelijke verandering

Statische aspecten

Dynamische aspecten

Accent op structuur

Accent op cultuur

Ontwerpcriteria

Interventieperspectief

Expertbenadering

Procesbenadering

Inhoudelijke ondersteuning

Procesondersteuning

Kennisoverdracht

Begeleiden van het veranderingstraject

Dwingend

Sociale rol

Taakgericht

Mensgericht

Het zal niet verbazen dat de ontwikkelingsbenadering de voorkeur verdient in de veranderkunde. In de moderne praktijk van verandermanagement wordt echter gesproken over gelijktijdig ontwerpen en ontwikkelen van organisaties. In dit verband is het boek The Reflective Practitioner van D. A. Schön (geschreven in 1983!) van grote waarde.

Daarnaast worden de volgende strategieën onderscheiden:

  • Rationeel-empirische strategie: mensen zijn rationeel en laten zich leiden door hun eigen belangen. Mensen zijn beried een bepaalde handelwijze te volgen als dit in hun eigen belang is. Aanpak: gebruik van empirische gegevens, en theoretische begrippen en modellen.
  • Normatief-reëductieve strategie: mens is van nature actief en zoekt naar bevrediging van behoeften.
  • Machtsdwang-strategie: Uitoefenen van direct gedrag is noodzakelijk om gewenst gedrag af te dwingen
  • Onderhandelingsstrategie: mensen maken een kosten-batenafweging van het traject. Organisatieleden worden beloningen in het vooruitzicht gesteld als zij veranderingen accepteren.

 

Literatuur

 


 


 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021