home
linkedin-logo1
360test.nl - Testcenter voor 360 graden feedback
Contact
Bibliotheek Groepsdynamiek
Groepsdynamica in de praktijk

| Home | Interventies | Wetten & TheorieŽn | Teamontwikkelingsmodellen | Voor bedrijven | Games |
Gratis Testcenter voor Teamtests |Groepsdynamiek ABC | Doen! | Trainingen & Cursussen | Onderzoekers |

Groepsdynamica in de Praktijk

Praktijkmodule groepsdynamica: en nu echt verbeteren!
Groepsdynamica.nl introduceert in samenwerking met 360test.nl en Quicken Organisatie Adviseurs een nieuwe 1-op-1 opleiding Groepsdynamica.

Introductie
Groepsdynamica kent veel theorie. Deelnemers blijven het vaak lastig vinden om deze theorie in de praktijk te brengen. “Ik heb veel geleerd, maar wat ik er nu mee kan...”. Deze opleiding draait het om: startpunt is de eigen praktijk van de organisatie, het team of de afdeling waar je werkt. Aan de hand van de observatie van je eigen team en het gedrag als leidinggevende of medewerker, leer je hoe je bepaald gedrag effectiever kunt inzetten en betere interventies kunt plegen. Dat doen we natuurlijk met een gedegen theoretische basis, maar: eerst praktijk en vervolgens wordt hierbij relevante theorie aangeboden.

Zo leer je over je eigen groep of team:

 • In welke ontwikkelingsfase zit mijn team?
 • Hoe kan ik mijn afdeling effectiever aansturen
 • Waarom doet mijn groep niet wat ik zeg, en hoe kan ik dit veranderen?
 • Welke kwaliteit breng ik mee in dit team?
 • Wat waarderen mijn medewerkers aan mij?]

Vorm van de opleiding

 • Intake: Er vindt een intake plaats op de werkplek van de cursist
 • Programma: Op basis van de intake wordt een passend programma gemaakt met onderwerpen die de cursist wil leren of lastig vindt in zijn of haar praktijk
 • Observatie:  De trainer loopt een dagdeel mee in de praktijk van de cursist
 • Terugkoppeling  van de observaties en analyse van de meeloopdag: hoe handelt en intervenieert de cursist in de praktijk?
 • Oefendag: Aan de hand de observaties krijgt de cursist oefeningen en werkvormen om zelf mee aan de slag te gaan.
 • Reflectie: Samen met de opleider kijkt de cursist terug op de bereikte resultaten

Tussen de onderdelen van het programma zit de tijd om zelf aan de slag te gaan met de aangereikte oefenstof en theorie. Hiervoor zijn verschillende leermethoden.

Leermethoden

 • Opdrachten: Oefeningen die u uitvoert in en toepast op uw eigen praktijk
 • Theorie:  Passende theorie bij de eigen groepspraktijk
 • Teamtests: Je eigen team beter leren begrijpen door tests uit te voeren met www.360test.nl
 • Reflectie: Reflectie en terugkoppeling door de opleider

Kosten en voorwaarden aan deelname
Deelnemers dienen over ruime werkervaring te beschikken en in een omgeving te werken waarin samenwerken met andere afdelingen, teams of organisaties gewenst is. Omdat deze opleiding maatwerk is, kan deze in onderling overleg tussen opleider en cursist op elk moment starten.

De kosten voor deze opleiding bedragen Euro 2925,-- exclusief BTW en reiskosten. Hierbij inbegrepen is cursus- en trainingsmateriaal en het gebruik van 360test voor het testen van de eigen organisatie.

 

Teamvorming, teamontwikkeling en teambuilding vindt u bij:
Gratis teamtests op www.360test.nl


Voor vragen, trainingen en advies: info@groepsdynamiek.nl
© 2007-2021